Parametry systemu Saappur 101100

  • Gęstość pozorna 28±3 kg/m3
  • Nasiąkliwość wodą (24h) ≤0,2 kg/m2 PN-EN 1609:1999+A1:2006 metoda A
  • Nasiąkliwość wodą (28 dni) ≤ 3 % vol/vol PN-EN 12087:2000
  • Zmiana wymiarów liniowych grubość ≤4%; długość ,szerokość ≤3% ( 48h, 70°C,wilgot. Wzgl. 90%)
  • Naprężenia ściskające (10%) ≥ 90 kPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie ≥130 kPa
  • Przyczepność do płyty wiórowej ≥150 kPa
  • Współczynnik przew. ciepła (10°C)λ= 0,034 W/mK PN-EN12667-1:2008; PN-EN ISO11925-2:2004
  • Reakcja na ogień – klasa E reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2008
  • Atest higieniczny