Magazyny i inne obiekty

Izolacja przeciwskropleniowa wykonana metodą natrysku pianki poliuretanowej, najczęściej rozwiązuje problem wykraplania się wody kondensacyjnej na powierzchni dachu w magazynach i innych budynkach przemysłowych.
Ten sam rodzaj izolacji powstrzymuje zimową porą szronienie powierzchni dachu i ścian (wewnątrz budynku). Skraplanie pary wodnej najczęściej występuje na powierzchniach nieizolowanych blach, stosowanych jako pokrycie dachu. Pianę poliuretanową natryskujemy bezpośrednio na powierzchnię blachy dowolnego kształtu np. trapez, fala, dachówka … . Już po kilku minutach natryśnięty materiał izolacyjny osiąga konsystencje tworzywa piankowego, następuje szybkie żelowanie i utwardzenie izolacji. W zależności od potrzeby, można wykonać natrysk pianki poliuretanowej o odpowiedniej grubości metodą wielowarstwową, o różnej grubości poszczególnych warstw, mając głownie na uwadze likwidację punktu rosy. Punkt rosy zależny jest między innymi od zdolności przemarzania warstwy izolacyjnej, od temperatury wewnątrz pomieszczeń i wilgotności względnej powietrza, od wietrzenia pomieszczeń i wielu innych. Istotną zaletą natryskowej pianki poliuretanowej jest możliwość jednoczesnego wykonania izolacji przeciwskropleniowej – przeciwszronowej i uszczelnienia dachu przy „jednej pieczeni”. Pianka łatwo zamyka wszystkie szczeliny występujące pomiędzy blachami, w kalenicy, a także w miejscu połączenia ścian i dachu. Jak łatwo zauważyć wykonując warstwę przeciwskropleniową jednocześnie uzyskujemy efekt izolacji termicznej. Jeszcze jedną zaletą tej technologii jest możliwość pokrycia pianką konstrukcji i więźby dachowej co zabezpiecza cały izolowany dach przed skutkami nadmiernego starzenia się; wykonujemy w ten sposób ochronę przeciwkorozyjną i przeciwgnilną.

Najczęstsze pytania jakie słyszymy w trakcie pierwszego kontaktu to: jaka jest cena 1/m²?

Chcemy w tym miejscu mocno zaakcentować, że cena jest zależna od wielu czynników np. od rodzaju podłoża, od oczekiwań klienta, od usług dodatkowych jak pokrywanie belek, uszczelnianie przedmuchów, specyfiki obiektu itd. Natomiast z naszego doświadczenia wiemy , że warto wykonać dodatkowe w/w usługi, po to aby podnieść standard pomieszczeń. Dla przykładu wykonanie izolacji przeciwskropleniowej z dodatkowymi usługami nad komorami chłodniczymi, zdecydowanie podnosi ich sprawność, a tym samym daje to właścicielowi obiektów wymierne korzyści wynikające z oszczędności energii a tym samym równowartość tysięcy PLN, a w niedalekiej już przyszłości tysięcy EUR.