Gwarancja

Firma Saappur udziela gwarancji na wykonane usługi izolacyjne na okres 36 miesięcy, licząc od daty wykonania usługi. Gwarancja obejmuje trwałość warstwy izolacyjnej. Warstwa izolacyjna wykonana natryskowo z pianki poliuretanowej nie powinna się rozwarstwiać, marszczyć, ani odchodzić od podłoża.

  • Gwarancji nie podlega zmiana koloru warstwy izolacyjnej. Pianki poliuretanowe posiadają właściwość zmieniania barwy, a nawet degradacji powierzchniowej pod wpływem działania promieniowania UV, będącego składnikiem widma światła dziennego. Dlatego warstwy izolacyjne narażone na działanie promieni słonecznych, światła dziennego nawet odbitego, będą zmieniać kolor w kierunku żółcieni do koloru oliwkowego, a przy dużym natężeniu promieniowania, będzie następować powierzchniowe kredowanie warstwy pianki poliuretanowej, co jest zjawiskiem normalnym i nie podlega prawu do roszczeń gwarancyjnych
  • Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe na wskutek użytkowania obiektów wypiankowanych. Do takich uszkodzeń należą miedzy innymi otarcia i podziurawienia warstwy izolacyjnej, zerwania warstw powstałe z przyczyn przemieszczania się ścian, lub połaci dachowej obiektów, pęknięcia podłoża np. chudego betonu. Ponadto w pomieszczeniach gazoszczelnych nie podlegają gwarancji uszkodzenia warstwy izolacyjnej na wskutek zerwania podciśnieniem powstałym wewnątrz komory. Powodem takich uszkodzeń mogą być niewystarczająco wydajne lub niedrożne syfony zabezpieczające, zbyt gwałtowne schładzanie i zbyt wcześnie domknięte drzwi komory, zaraz po uruchomieniu agregatu schładzającego.

Ponieważ udzielamy gwarancji, na jakość wykonanej przez naszą firmę warstwy izolacyjnej, w ramach tejże gwarancji nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody faktyczne lub domniemane powstałe na wskutek wad izolacji obiektu. Z tego też powodu zalecamy w ramach czynności konserwacyjnych obiektów okresowo dokonywać oględzin stanu izolacji, a przed każdym sezonem przechowalniczym, kontrolę szczelności poszczególnych komór. W sytuacjach gdzie warstwa izolacyjna zostanie zabudowana, dotyczy to np. poddaszy, zalecamy sezonowanie świeżo wykonanych izolacji przez okres min. 14 dni od daty wykonania usługi. Przed wykonaniem zabudowy proszę się upewnić, czy po czasie sezonowania nie pojawiły się jakiekolwiek zmiany w wyglądzie naskórka ( nie dotyczy zmiany koloru), czy nie powstały jakiekolwiek pęknięcia, rozwarstwienia czy odklejenia pianki od trwałego podłoża.
Sytuacje awaryjne zdarzają się niezwykle rzadko, jednakże podejmowanie właściwych działań profilaktycznych pomoże ustrzec się przed ponoszeniem strat.